SMK Dala Falun

Ort: Falun
Distrikt: Nedre Norra BF
Hemsida: http://www.smkdala.nu/

Senast uppdaterad 23 Maj 2012
Informationen är upplagd av aktuell klubb och minioffroad.se frånskriver sig allt ansvar angående riktighet i uppgifterna och ansvarar inte heller för att fakta, adresser eller bilder uppdateras, detta åligger respektive klubb.