Vi använder oss av ett kommenteringssystem som heter Disqus vilket gör det lättare för dig som läsare att hålla ordning på dina egna kommentarer samt se dina egna diskussioner. Det är framför allt enklare att hålla reda svaren du får på dina kommentarer från andra läsare. Du kan också prenumerera på specifika kommenteringstrådar via RSS och e-post, tänk dock på att en tråd med många kommentarer kan generare många mail.

Tillhör du en av de miljoner svenskar som har ett Facebookkonto så kan du enkelt använda det som ett alternativ till inloggning när du ska kommentera men du kan även logga in med till exempel Twitter eller ett separat Disqus konto.

DISQUS (dis·cuss • dĭ-skŭs’) är en kommenteringsfunktion som hjälper dig att bygga ett aktivt sätt att diskutera. Systemet startade i San Fransisco 2007 och växer för var dag.

Med Disqus har du dina kommentarer samlade på ett konto, oavsett var du har använt ditt Disqus konto för att kommentera. Detta underlättar för dig om du vill ta bort ett inlägg eller redigera något du skrivit.

Mer information finns på http://disqus.com