Utskottet har beslutat att årets RM inte kommer att köras på Furulunds RCK. I dagsläget är det inte känt var det kommer att flyttas, men de väntas lämna besked under nästa vecka.

Björn Oscarsson:

Under våren/försommaren har det rått vissa oklarheter runt framförallt träningstillfällen inför RM. Utskottet har fört diskussioner med klubben i detta ärende, men den senaste tiden har har problemen eskalerat. Detta tillsammans med det faktum att klubben ställde in sin verksamhet efter midsommarhelgen har gjort att Utskottet för att säkerställa att ett RM kan köras beslutat att flytta tävlingen. Mer information kommer under vecka 27.